Komplett veileder om kommunereformen klar

Kommunereform

Nå har Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK lansert den komplette veilederen til kommunene om kommunereformen. Første del gir råd om hva som kan gjøres før vedtak om sammenslåing er fattet av kommunestyret, mens andre del omfatter hva som bør gjøres i sammenslåingsfasen når vedtaket foreligger. Del tre gir råd om langsiktig arbeid med arkiv og dokumentforvaltning i ny kommune. Den komplette veilederen er tilgjengelig på …

Les mer

Vellykket dag på Kristiansand museum!

ARVE4047

Søndag 21. august var IKAVA på plass med fjærpenn og blekk på den årlige familie- og aktivitetsdagen på museet. Sammen med Statsarkivet i Kristiansand, hadde vi rigget i stand stand for Arkivsenter sør. Her kunne både store og små få prøve seg med fjærpenn og blekk!