Vi erklærer Oddernes kommune for åpen

Nærmere 80 mennesker møtte opp på Arkivsenter Sør for å få med seg Oddernes` arkivslipp lørdag.

Lørdag var nærmere 80 mennesker med på den offisielle åpningen av kommunearkivet etter Oddernes. Nå kan du bla i gamle skoleprotokoller, skattelister, forhandlingsprotokoller og mye mer på Arkivsenter Sør. Arrangementet startet kl. 11.00 med presentasjon av arkivmaterialet. Prosjektleder Anette Rudi og medarbeider Anne Smith Lorentz gikk gjennom hva som finnes i arkivet etter kommunen som omkranset Kristiansand, på nesten alle kanter. …

Les mer

Del 1 av veiledning om kommunereformen klar

Kommunereform

Nå har Arkivverket klargjort første del av veiledningen til kommunene om kommunereformen. Denne delen gir råd om hva som kan gjøres før vedtak om sammenslåing er fattet av kommunestyret. Andre og tredje del kommer i løpet av 2016. Disse delene vil omfatte hva som kan gjøres i sammenslåingsfasen og i den nye kommunen. Den nye veiledningen er tilgjengelig på Arkivverkets nettsider: http://www.kommunereformarkiv.no/