Del 1 av veiledning om kommunereformen klar

Kommunereform

Nå har Arkivverket klargjort første del av veiledningen til kommunene om kommunereformen. Denne delen gir råd om hva som kan gjøres før vedtak om sammenslåing er fattet av kommunestyret. Andre og tredje del kommer i løpet av 2016. Disse delene vil omfatte hva som kan gjøres i sammenslåingsfasen og i den nye kommunen. Den nye veiledningen er tilgjengelig på Arkivverkets nettsider: http://www.kommunereformarkiv.no/