Arkivverket vil forbedre egne tilsyn – i samarbeid med kommunene

En viktig oppgave for Arkivverket er å føre tilsyn med kommunene. Nå jobbes det med  utvikling av ny tilsynsmetodikk. Siden juni har det pågått et prosjekt kalt Brukerorienterte tilsyn. Målet er å gjøre Arkivverkets tilsyn bedre og øke nytteverdien for dem som får tilsyn.   Brukeren i sentrum! Hovedfokuset er at tilsynene skal være mer tilpasset brukernes behov. Det vil først og fremst si arkivleder og arkivmedarbeidere, men innbefatter også kommunens øverste ledelse, …

Les mer