Lysark fra kurs og seminarer

Kurs i IKT og Journalføring (2012) :
Grunnkurs arkiv oktober 2010Dokumentasjon i interkommunale samarbeid

Offentleglov m forskrift (2 t)

Elevarkiv

PPT

Fagsystemer – oppgradering og nyanskaffelser

Noark 5

The IS viewpoint to long term content preservation (engelsk)

Postjournal

Postjournal eksempel


 

Presentasjoner fra KAI-konferansen 2010

ABM-utdanninger ved Høgskolen i Oslo – Liv Gjestrum

Arkivdanning i Kristiansand kommune – Grete Gavelstad

DIAS-prosjektet – Jan Tore Helle

Digitale Bilder i Vest-Agder – Bård Raustøl

KDRS – Arnt Ola Fidjestøl

Noark 5 og fagsystemer – Pål Mjørlund

Kommunale arkivinstitusjoners rolle lokalt og nasjonalt – muligheter og ideer – Evy Anny Evensen

Samarbeid mellom KAI-institusjonene – Hilde Elvine Bjørnå

Vitenskapelig tidsskrift – hva er det og hva er behovet? – Hans Martin Fagerli

Arkivdanning i et av Norges største dokumentsentre

KAIs rolle i interkommunalt samarbeid. Tilskuer, rådgivere, eller?  – Ketil Jensen

Eydehavnportalen – arkivformidling på ungdomstrinnet – Vidar Iversen

Nysæterutvalget – noen år etter. Regionsenter eller ikke? Wenche – Risdal Lund

Sosiale medier og elektronisk demokrati – Øystein Sæbø

Kommunearkivinstitusjonenes plass i ABM-landskapet – Kjell Olav Masdalen

Høgskoleutdanning på Lillehammer – Pål Mjørlund

Vest-Agder fylkeskommune – en drivkraft for utvikling – Torill Runden

Forprosjekt for arkivbeskrivelser, standardisering og registreringsprinsipperegistreringsprinsipper – Inge Manfred Bjørlin

Filene er i PDF-format. Dersom du ikke allerede har et program for å vise PDF-filer, klikk på knappen under for å laste ned Adobe Reader
Adobe Reader