Klassebilde fra middelskolen i Kristiansand i 1932

Klassebilde fra middelskolen i Kristiansand i 1932 Kilde: IKAVA, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand katedralskole

Klassebilde fra middelskolen i Kristiansand i 1932
Kilde: IKAVA, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand katedralskole

Middelskolen tilsvarte ungdomsskolen i dag, og var obligatorisk for å fortsette på gymnaset, enten ved katedralskolen eller handelsskolen.

Middelskolen i Kristiansand var en del av Kristiansand katedralskole og holdt også til i skolebygget ved domkirken i Kvadraturen.

Bildet er funnet i arkivmateriale fra Kristiansand katedralskole.

Kilde: IKAVA, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand katedralskole