Bilde funnet under ordning av arkivmateriale fra Kristiansand katedralskole

Kilde: IKAVA, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand katedralskole

Kilde: IKAVA, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand katedralskole

Under ordning av arkivmateriale for Kristiansand katedralskole har man funnet dette gamle bildet som mangler videre forklaring om selve bildet og i hvilken forbindelse det er tatt.

Dette er et eksempel på at det er mange forskjellige og veldig spennende ting som kan dukke opp under ordning av arkivmaterial. Saksmappen bildet er funnet i inneholder juleprogram fra 1980-tallet og noen kondolansebrev, og har altså ingen direkte sammenheng med bildet.

Det kan være at bildet er gitt til katedralskolen av en privatperson i en eller annen sammenheng, og det trenger ikke være et originalbilde.

Bildet viser en gruppe unge gutter og jenter, trolig avgangselever sett ut i fra studentluene som flere har på seg. Året er ukjent, men ut i fra jentenes klær kan man gjette at bildet er tatt en gang mellom 1910 og 1915, eller hva mener du?

Kilde: IKAVA, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand katedralskole

Også publisert på Digitalt Fortalt.