Appelsiner til jul

Under krigen var det mangel på appelsiner og andre eksotiske varer. I fredsåret 1945 tok importen av slike varer seg naturlig nok opp. Og det kom appelsiner i store mengder, i hvert fall i Flekkefjord.
Smakebit_Brev om appelsiner til jul

Kilde: IKAVA. Flekkefjord by, forsyningsnemndas arkiv.

I november 1945 ble det anvist over ett tonn appelsiner til byen. Det var Flekkefjord forsyningsnemnd som hadde ansvaret for appelsinleveransen. De anviste hele kvoten, på totalt 1132 kg, til en og samme grossist. Dette syntes grossisten var noe i meste laget og ba forsyningsnemnda dele appelsinkvoten på tre anvisninger. Og etter en del diskusjon mellom forsyningsnemnda i Flekkefjord og Vest-Agder fylkesforsyningsnemnd ble det til slutt bestemt å dele appelsinene på tre ulike grossister.

Én eller tre grossister til tross, det viktigste for folk i Flekkefjorddistriktet var nok at de kunne spise appelsiner til jul, den første fredsjula etter 2. verdenskrig.