Endring av gatenavn i Kristiansand

Utnitt av bestemmelse for endring av gatenavn i Kristiansand.  Kilde: Kristiansand Bys arkiv, IKAVA

Utnitt av bestemmelse for endring av gatenavn i Kristiansand.
Kilde: Kristiansand Bys arkiv, IKAVA

Rutenettet av gater i Kristiansand sentrum er i dag hovedsaklig slik det var planlagt å skulle bli ut i fra byplanen som ble utarbeidet da byen ble grunnlagt i 1641. Selv om gatemønsteret stort sett er det samme, har gatenavnene endret seg. I formannskapsprotokollen fra 1877 kan vi lese at det var behov for skilting av gatene, og i den forbindelse var det også ønskelig å endre navnet på noen av byens gater.

Femte april ble det besluttet at Stengaden, Sandgaden, Consumtionsgaden, Fjeldgaden, Hospitalsgaden, og Kongens tverrgade fra dette tidspunkt av skulle benevnes henholdsvis Toldbodgaden, Raadhusgaden, Henrik Wergelands gade, Kristian den 4des gade, Tordenskjoldsgade og Holbergsgade, altså navnene som disse gatene har i dag, om enn med en fornorsket skrivemåte. I tillegg kan vi lese at Dronningensgade fikk navnet Brogade, fordi gaten ledet til Thygesons minde – broen som binder sammen kvadraturen og Lund. På et senere tidspunkt har gaten fått tilbake sitt tidligere navn, Dronningens gade, det den også heter i dag.

Kilde: Kristiansand Bys arkiv, IKAVA