Introduksjon til gotisk håndskrift

2. september arrangerte Arkivsenter sør i samarbeide med DIS Vest-Agder en introduksjonskveld til gotisk håndskrift.