Kristiansand Teknisk direktørs arkiver ferdig ordnet

Nå er vi ferdige med ordningen av arkiv etter Teknisk direktør i Kristiansand kommune. Arkivet strekker seg over en tidsperiode på 70 år, fra 1930-tallet til rett over år 2000. Ordningsprosjektet ble påbegynt i april 2014, og avsluttet i oktober samme år. Ferdigstilt utgjør arkiv etter Teknisk direktør ca. 50 hyllemeter ordnet arkivmateriale. Innholdet består av kopibøker, journaler, saksarkiv og regnskap. Materialet inneholder ikke sensitive opplysninger, og er følgelig ikke klausulert.

Nyhet - Reoler Teknisk direktør 1Nyhet - Teknisk direktør 2