Temakveld om fattigvesenet tirsdag 4. november

Arkivsenter sør arrangerer i samarbeid med DIS Vest-Agder åpent tirsdagsmøte 4. november. Kl. 18.30 – 21.00

Nyhet - Temakveld om fattigvesenet

Liste over personer på Kong Carl Johans Arbeids- og Opdragelsesanstalt 1840

Kveldens tema blir arkivene etter det kommunale fattigvesenet. Hva inneholder disse arkivene, og hvordan kan de benyttes i slektsgransking?

Historiene i fattigvesenets protokoller beskriver fattigdom og nød i samfunnet, og gir oss innblikk i hvordan hverdagen fortonet seg for de som for eksempel mistet familiens forsørger, eller foreldre. Hvordan klarte disse personene seg videre? Og hva slags hjelp var det å få for for de berørte for 100-200 år siden?

Foredragsholder er Bård Raustøl fra IKAVA.