Kystkulturdag lørdag 6. desember

Kilde : Kristiansand havnevesens arkiv - IKAVA

Kilde : Kristiansand havnevesens arkiv – IKAVA

Lørdag 6. desember er det kystkulturdag på Arkivsenter sør. kl. 11.00 til kl. 15.00.

Kl 11.00 – 12.00 – Hartvig Dannevigs intervjuer med nær 200 personer fra agderkysten. Personene var født på slutten av 1800-tallet og forteller om kystkultur. Vi spiller av lydklipp.

Kl 11.00 – 15.00 – Åpen lesesal

Arrangementet er gratis.

Kystkulturdagen er også en del av Arkivdagen 2014Velkommen til alle!
Foto: Kristiansand havnevesens arkiv