Lansering av Norges dokumentarv og utdeling av diplom

Representanter fra Interkommunalt arkiv Troms - IKAT og IKAVA med diplomer på Kulturrådets lansering av nyinnføringer i Norges dokumentarv.

Representanter fra Interkommunalt arkiv Troms – IKAT og IKAVA med diplomer på Kulturrådets lansering av nyinnføringer i Norges dokumentarv.

Representanter fra Interkommunalt arkiv Troms – IKAT og IKAVA med diplomer på Kulturrådets lansering av nyinnføringer i Norges dokumentarv. Skoleprotokoller fra 1800-tallet er tatt med i Norges dokumentarv med oppføringene skoleprotokoller fra Målselv og skoleprotokoller fra indre Vest-Agder!

Vest-Agders bidrag, som inneholder spor etter barnevandrere, finner du på protokoll-siden vår:

http://protokoller.ikava.no