Turne i Vest-Agder – IKAVA 25 år

I anledning IKAVAs markering av 25 år som interkommunalt arkivsamarbeid i Vest- Agder, inviterer vi befolkningen og kommunene til arrangementer flere steder i fylket.

Forfatteren Gaute Heivoll har skrevet en novelle på oppdrag for IKAVA. Novellen er skrevet med utgangspunkt i kilder fra arkivene og handler om en historisk person som levde i finslad i Songdalen på slutten av 1800-tallet.

Programmet for høsten finner du her.