Arkiver og kommunereform

Hva skjer med opplysninger om deg og dine rettigheter hvis kommunen din blir slått sammen med en annen? I verste fall kan dokumentasjon av rettighetene dine gå tapt. Det er kommunestyret i din kommune som har det øverste ansvaret for at arkivene blir tatt vare på ved en sammenslåing.

Dette skriver Arkivverket i i bloggen Dokumentene forteller.

Kommunene bevarer dokumentasjon om alle innbyggere, om helse, skole, barnevern og skole og eiendom. Ved en kommunesammenslåing blir arkivene ofte ikke høyt prioritert. Når kommuner som tidligere har brukt hver sine systemer til saksbehandling og skal gå over til å bruke ett felles system, er det fare for at informasjon går tapt.Dersom arkiver går tapt, vil dette svekke rettsikkerheten til innbyggerne som blir berørt.

Se mer om arkiver og kommunerform nettsiden Arkivverket/kommunereform