50 øre per talte hode

FolketellingI Oddernes kommune ble det holdt folketellinger den 1. november hvert år – så også i 1960. Mange personer var med på jobben med å telle de 14 665 innbyggerne i den 103 km2  store kommunen.

I formannskapets arkiv finner vi dokumenter som omhandler lønn til dem som utførte tellingen. Tidligere hadde tellerne fått en godtgjørelse på kr. 0,30 per talte person. Dette ville likningssjefen endre på i 1960. Han kom med følgende forslag til formannskapet den 9. november:

«Da denne tellingen er adskillig mer komplisert og tidkrevende, vil jeg foreslå at tellerne får en godtgjørelse av kr. 0,50 (femti øre) for sitt
arbeide + et tillegg på kr 0,10 for telling i særlig gressgrente strøk.»

Han påpekte også at man måtte beregne vanlig overtidsgodtgjørelse for dem som gikk gjennom og samordnet materialet.

Den 22. november samtykket formannskapet den nye godtgjørelse, og for dem som utførte tellingen i gressgrente strøk, ble det da en inntjening på 60 øre per person.

Statistisk folketelling i Norge ble bestemt ved lov av 25. april 1907 og kongelig resolusjon av 1. april 1960. I 1960 refunderte staten kr. 0,40 øre for hver talte person.

Vedlagt disse dokumentene ligger også et avisutklipp som viser misnøye over betalingen til tellerne i nabokommunen Kristiansand. Her ble arbeiderne lønnet med 0,35 øre per talte person, noe som førte til klager til kommunen.