IKAVAs kontaktkonferanse 26.11

Bilde fra Kontaktkonferansen 2015IKAVAs kontaktkonferanse er et fast årlig konferanse som IKAVA arrangerer for eierkommunenes arkivledere. Vi ønsker kontaktkonferansen skal gi oppdatert arkivfaglig kunnskap til arkivlederne og i tillegg  være et møtested for  arkivlederne .

Tema i år var i hovedsak kommunesammenslåing og nye bevarings- og kassasjonsregler.

Presentasjonene som ble vist finner du her:

Kommunereform og arkiver v/Turid Holen

IKA Rogalands arbeid med nye bevaringsregler v/Lene Tamburstuen, IKA Rogaland

Kommunegrenser i historisk perspektiv v/Bård Raustøl

Status elektroniske arkiver 2015 v/Tormod Engebu

Takk til arkivlederne som deltok på konferansen!