IKAVAs representantskapsmøte 16. mars kl 12:00

IKAVAs årlige representantskapsmøte blir som vanlig i IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør:

Innkalling med saksliste