Hipp, hipp, hurra!

Utstilling 1

Tar du turen innom Arkivsenter sør i mai, kan vi nesten garantere at du kommer i skikkelig 17.mai-stemning. Vi har funnet fram program for nasjonaldagen fra Kristiansand by – senere storkommune, og viser nå noen utvalgte forsider fra 1935-1979.

Det eldste fra 1935 har vi hengt opp i sin helhet i denne tidsaktuelle utstillingen. Også hele programmet fra 1945 henger her, en tynn utgave som kom ut bare dager etter andre verdenskrig var over.

Avisenes dekning
Vi har også trykket opp Fædrelandsvennen fra 18. mai 1935 og 1945, som viser hvordan feiringen var i Kristiansand disse årene.

Utstilling 7a

Fotografiene fra Kristiansand yrkesskoles arkiv er tatt i 1940-50- årene.

I IKAVAs arkiv har vi en del fotografier fra nasjonaldagen. Fire av dem pryder den ene siden av utstillingen, og er hentet fra Kristiansand yrkesskoles arkiv.

Hipp, hipp, hurra!
17. mai svinger vi flagget og roper hipp, hipp, hurra! Men hva betyr dette?

På språkrådets nettsider står det litt om opprinnelsen. Som jubelrop er det kjent fra 1700-tallet. Hurra er en gammel imperativform av det tyske verbet «hurren», som betydde ’bevege seg raskt, ile fram’.

I norske dialekter finnes verbet «hurre», som kan bety ’virvle med susende lyd’, ’dundre’, ’storme fram med støy og skrål’ o.l.

 

«Huzza»
Vi kan også bevege oss lenger tilbake i tid, til det engelske «hurrah», et gammelt hilsningsord på sjøen.Utstilling 4 «Hooray», som ble brukt flere steder i Europa, var et uttrykk for jubel og triumf. Sistnevnte ord kan også være en sideform for den engelske sjømannshilsenen «huzza». Dette kan henge sammen med «hoist», eller «heise», og kan tenkes å ha blitt brukt
når seilene skulle heises.

I følge ordbøker nevnes det at «hurra» var brukt som kamprop i det militære på 1800-tallet, trolig lånt inn fra russisk, men med en opprinnelse fra Midtøsten.

«Hipp» skal ifølge ordbøkene ha en engelsk opprinnelse, og bety å ta sats.

Kilde:http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt-ord/Hipp-hipp-hurra/