Komplett veileder om kommunereformen klar

Nå har Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK lansert den komplette veilederen til kommunene om kommunereformen. Første del gir råd om hva som kan gjøres før vedtak om sammenslåing er fattet av kommunestyret, mens andre del omfatter hva som bør gjøres i sammenslåingsfasen når vedtaket foreligger. Del tre gir råd om langsiktig arbeid med arkiv og dokumentforvaltning i ny kommune.

Den komplette veilederen er tilgjengelig på Arkivverkets nettsider: http://www.kommunereformarkiv.no/