Velkommen til grunnkurs i arkiv!


Vårens grunnkurs i arkiv holdes torsdag 27.april i IKAVAs lokaler ved Arkivsenter Sør.

Dette heldagskurset er særlig beregnet på ledere, saksbehandlere og arkivansatte som ønsker en innføring/oppfriskning i rammeverk og rutiner for å sikre god offentlig dokumentasjonsforvaltning. Påmelding kan gjøres til kurs@ikava.no innen fredag 14.april

Kurset tar for seg lover og regler som regulerer arkiv i offentlige organer, elektronisk sak/arkiv-system og fagsystem, grunnleggende innføring i ulike sider ved arkivarbeidet som post/journalføringsrutiner, innsynshåndtering, bevaring/kassasjon, arkivbegrensning. Ingen forkunnskaper er påkrevd.

 

Vi ser fram til å møtes 27.april!