Eg – mer enn sykehus og Baneheia

Alle på Sørlandet har nok en eller annen gang, eller svært mange ganger, vært på besøk på Eg. Bydelen byr på rekreasjon og reperasjon av kroppen, i form av det fantastiske turområdet Baneheia, og ved at Sørandet sykehus Kristiansand er plassert nettopp her.

Lørdag vil vi gi deg andre innfallsvinkler til stedet. Vi vil fortelle historier som hører til tiden før sykehuset ble etablert. Vi vil fortelle, både med ord og flotte fotografier, hvordan bydelen ble et sted for vanlige folk – ikke bare syke.

Velkommen til en interessant dag på Arkivsenter sør, lørdag 11. mars kl. 15:00.