IKAVAs representantskapsmøte 21.3.2017 kl. 12.00

IKAVAs årlig representantskapsmøte 21.3.2017 i IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør 21. mars kl.12.00

Innkalling med sakspapirer