Grunnkurs i arkiv


Høstens grunnkurs i arkiv holdes torsdag 12.oktober i IKAVAs lokaler ved Arkivsenter Sør.

Dette heldagskurset er særlig beregnet på ledere, saksbehandlere og arkivansatte som ønsker en innføring/oppfriskning i rammeverk og rutiner for å sikre god offentlig dokumentasjonsforvaltning. Påmelding kan gjøres til kurs@ikava.no innen torsdag 5.oktober

Kurset tar for seg lover og regler som regulerer arkiv i offentlige organer, elektronisk sak/arkiv-system og fagsystem, grunnleggende innføring i ulike sider ved arkivarbeidet som post/journalføringsrutiner, innsynshåndtering, bevaring/kassasjon, arkivbegrensning. Ingen forkunnskaper er påkrevd.

 

Vi ser fram til å møtes 12.oktober!