Tørre tall innrammet av fragerik dekor

Uansett hvor mye man legger til eller trekker fra. Svaret blir uansett det samme: Disse budsjettprotokollene er fantastisk vakre, og ble laget i mer enn èn håndvending.