Arkivverket vil forbedre egne tilsyn – i samarbeid med kommunene

En viktig oppgave for Arkivverket er å føre tilsyn med kommunene. Nå jobbes det med  utvikling av ny tilsynsmetodikk. Siden juni har det pågått et prosjekt kalt Brukerorienterte tilsyn. Målet er å gjøre Arkivverkets tilsyn bedre og øke nytteverdien for dem som får tilsyn.

 

Brukeren i sentrum!

Hovedfokuset er at tilsynene skal være mer tilpasset brukernes behov. Det vil først og fremst si arkivleder og arkivmedarbeidere, men innbefatter også kommunens øverste ledelse, mellomledere, saksbehandlere og it-tjeneste. Innbyggernes behov er også viktige å ha i fokus fordi erfaring viser at arkivene er av vesentlig betydning for å ivareta deres rettssikkerhet.

Samarbeid med kommunene

En viktig del av prosjektet innebærer intervju med kommuner av ulike størrelser fra hele Norge, og forskjellige grupper som rådmenn, it-ansvarlige, saksbehandlere og arkivledere. Fellesnevner er at en har vært med på tilsyn med Arkivverket og dermed gjort seg noen erfaringer som kan være nyttig for Arkivverket å ta med i arbeidet videre.

Konstruktive tilbakemeldinger

Nå jobbes det med å bearbeide alle innspillene. Så langt har det kommet fram at kommunenes klare tilbakemelding var at de ville ha flere tilsyn! Det oppleves som at tilsyn gir effekt og at Arkivverket har hatt en god balanse mellom tilsyn og veiledning.

Kommunene hadde også forslag til noen endringer som skal testes ut i løpet av høsten.

Målet er at Arkivverket, sammen med IKAene, kan gi et enda bedre og mer relevant arkivhold i norske kommuner.