Nye arkivforskrifter fra 01.01.2018

Ny forskrift om offentlege arkiv trådte i kraft 01.01.2018.

Det samme gjorde Riksarkivarens reviderte forskrift.

Her finner du den nye forskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-12-15-2105

Her finner du også informasjonsbrev fra Riksarkivaren med forskriftsspeil og en kort gjennomgang av regelverket og de viktigste endringene

Informasjon fra Arkivverket om nye forskrifter