IKAVAs representantskapsmøte 16.3.2018

IKAVAs representantskapsmøte er fastsatt til fredag 16. mars kl. 12.00

i IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør

Saksliste IKAVAs representantskapsmøte 2018