Velkommen til grunnkurs!

Vårens grunnkurs i arkiv holdes tirsdag 24.april i IKAVAs lokaler ved Arkivsenter Sør.

Dette heldagskurset er særlig beregnet på ledere, saksbehandlere og arkivansatte som ønsker en innføring/oppfriskning i rammeverk og rutiner for å sikre god offentlig dokumentasjonsforvaltning.

Kurset tar for seg lover og regler som regulerer arkiv i offentlige organer, elektronisk sak/arkiv-system og fagsystem, grunnleggende innføring i ulike sider ved arkivarbeidet som post/journalføringsrutiner, innsynshåndtering, bevaring/kassasjon, arkivbegrensning. Ingen forkunnskaper er påkrevd.

Påmelding kan gjøres til kurs@ikava.no innen torsdag 19.april

Vi ser fram til å møtes 24.april!