Ledig stilling – Konsulent/rådgiver – Søknadsfrist 22. mai 2018

IKAVA har ledig 100 % fast stilling som konsulent/rådgiver for snarlig tiltredelse.

 

Arbeidsområder

 • Bistå kommunene/fylkeskommunen i Vest-Agder med rådgivning i arkivspørsmål; Arkivplanlegging, bevaring og kassasjon, fullelektronisk arkiv, organisering av arkivtjeneste og oppdatering av kommunenes arkivplaner.
 • Bistå med rådgivning knyttet til kommunesammenslåing og regionreform
 • Veiledning og kursing for eierkommunene i relevant lovverk og god arkivpraksis.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid med eierkommuner og andre arkivinstitusjoner
 • Stillingen kan bli tillagt oppgaver innenfor innsyn, lesesal og formidling.

 

Kompetanse og egenskaper

 • Du har utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor relevante fag som for eksempel arkiv og dokumentbehandling, juss, IKT, historie
 • Kjennskap til elektroniske arkivsystemer og erfaring med offentlig arkivarbeid og kommunal forvaltning er en fordel.
 • Du kan arbeide selvstendig, effektivt og målrettet og har anlegg for undervisning.
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet og egenskaper som formidlingsevne, engasjement, kreativitet, evne til samarbeid og evne til faglig utvikling. Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Søkere må ha førerkort. Det må påregnes en del reisevirksomhet i fylket, IKAVA disponerer egen bil til dette.

 

Vi tilbyr

 • En spennende og faglig utfordrende arbeidshverdag med gode utviklingsmuligheter
 • En arkivinstitusjon med bredt sammensatt fagkompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning i KLP og gode arbeidsbetingelser

 

Send søknad med CV til stilling@ikava.no. Ved spørsmål til stillingen kontakt med arkivsjef Turid Holen på tlf. nr. 92821945

Søknadsfrist 22. mai 2018