Byutvikling og estetikk

Det er tydelig at tankene, planene, resultatene og meningene om hvordan Kristiansands utvikling har vært, og skal være vekker engasjement.

Det er overraskende få som har kommet med innvendinger på hvordan planene har vært.

Det svarte tidligere plan- og bygningssjef i Kristiansand, Arne Bulie, da han fikk spørsmål fra salen om han har fått noen negative tilbakemeldinger på arbeidet han har gjort for byen.

Fersk forfatter

Spørsmålene og kommentarene var mange under lørdagens arrangement på Arkivsenter sør. Programmet startet med Bulie, som ledet forsamlingen gjennom de mange planene som har vært for utviklingen av de forskjellige delene av byen opp gjennom. Han har nylig gitt ut en bok om emnet, som gir et unikt innblikk i byutviklingen. Da han var ferdig med sitt, fikk han mange spørsmål, både av kritisk og mer nysgjerrig karakter.

Estetikk

I salen satt det tidligere politikere og andre interesserte, i alt over 20 personer. Av dem var lederne av estetikkutvalgene i 1992 og 2002, Dag Vige og Harald Sødal. På første rad satt de to engasjerte og taletrengte herrene. Begge fikk naturligvis komme med innlegg under og etter fremleggingen av den første rapporten, ledet av IKAVAs André Eiken. Både Sødal og Vige måtte svare for seg og forklare hvordan arbeidet med byens estetikk har vært.

Engasjement

Vi viste også en video av Lund sekundærstasjon da den ble revet i fjor sommer. Her er det mange ulike meninger om den burde vært revet eller ikke, men den diskusjonen lot vi ligge da det ellers var en god og hyggelig stemning i salen. Tidsplanen sprakk ganske kraftig, men hva gjør vel det når vi får en god dialog mellom tilhørere og foredragsholdere.