IKAVAs representantskapsmøte 2019

Representantskapsmøtet er torsdag 21.3.2019 kl. 12.00 i IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør. Innkalling med sakspapirer finner du her.