Stor interesse for digitale kilder

Salen var fylt til randen av lokale historieengasjerte tilhørere, som ville lære om digitale kilder til nytte for lokalhistorisk forskning og formidling.

42 påmeldte med ulik historiefaglig bakgrunn var samlet på Arkivsenter sør 3. april.

De kom fra arkivinstitusjoner, museer og universitet. Totalt 42 med historiebakgrunn og interesse var påmeldt årets dagsseminar for Forskernettverk Agder i Arkivsenter sørs lokaler. Dagen ble åpnet av leder for Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder og for publikumsavdelingen ved Statsarkivet i Kristiansand, Turid Holen.

Kristian Hunskaar fra Arkivverket delte sin ekspertise på Digitalarkivet.
Nettverk

Thomas Olsen fra Statsarkivet i Kristiansand, som også nylig har blitt engasjert i rådet for Forskernettverk Agder, ledet arrangementet. Nettverket ble etablert i 2006 for å fremme forskning om, og formidling av Agders historie. Samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening i Agder er med i nettverket. Da er det svært gledelig at så mange tok del i dagsseminaret 3. april.

Digitalarkivet

Først ut i den fagligeu delen var Kristian Hunskaar fra Arkivverket. De fleste som driver med historie som fag er nok godt kjent med digitalarkivet. Men få kjenner det like godt som Hunskaar, som ga mange nyttige søketips. Han viste også hvordan man finner «skjult» informasjon på nettsiden, og hva som er nytt for brukere.

Marianne Wiig fra norsk lokalhistorisk institutt og Audun Kjos fra norsk etnologisk granskning svarte på spørsmål fra koordinator ved Rådet for forskernettverk Agder og seminardeltakere på slutten av dagen.
Lokalhistoriewiki og Nb

Marianne Wiig fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket tok over etter en god lunsjpause. Hun informerte om instituttet, lokalhistoriewiki og hva og hvordan man finner informasjon på Nasjonalbiblioteket.

Minnemateriale på nett

Sist på programmet var temaet minnemateriale på internett – i fortid, nåtid og framtid. Mannen som forkynte om dette var Audun Kjus ved Norsk etnologisk gransking. Så langt har ikke denne type kilde vært mye brukt i Norge, men Kjus tror at man vil få større tilslutning rundt dette også her i landet etter hvert. Avslutningsvis var det tid for spørsmål, ledet av koordinator for rådet for Forskernettverk Agder, Berit Eide Johnsen fra Universitetet i Agder.