Stengt lesesal og ny dato for representantskapsmøte

Lesesal og publikumsområdet på Arkivsenter sør er stengt fra 16. mars grunnet korona. Driften vil bil redusert, men vi tar fortsatt imot e-post og henvendelser via svar ut. Vår responstid kan bli noe lenger enn vanlig.

Ikavas representantskapsmøte, opprinnelig oppsatt 24. mars, vil nå skje digitalt. Møte er satt opp på teams 10. juni kl. 10-12.