Representantskapsmøte 2021

Representantskapsmøte for Arkivsenter sør 23.3.2021 kl. 12.00 på teams

Her finner du innkalling og sakspapirer:

 

Innkalling med sakspapirer
Innstilling fra valgkomiteen til valg av styre og valgkomitè for Arkivsenter sør
Arkivsenter sør IKS revisjonsberetning 2020 (L)(15995)