Damehjemmet i Flekkefjord

På slutten av 1930-tallet ble det reist et ”Hjem for ensligstillede Damer av Borgerstanden” i Flekkefjord. Bygget ble reist etter initiativ fra Fru Marie Lønning, en dame med sterkt engasjement for Flekkefjord og byens innbyggere.

Les mer

Digital fotoutstilling fra fredsdagene i 1945

I år er det 75 år siden frigjøringen i 1945. I den forbindelse har IKAVA, Aust-Agder museum og arkiv og Vest-Agder museet laget en digital fotoutstilling med bilder fra fredsdagene. Samarbeidet mellom de tre institusjonene er også en markering av at vi nå er ett Agder.

Les mer

En historie fra fattigvesenet på Sørlandet

I oktober 1861 måtte Johanne Marie Jacobsdatter gå den tunge veien til Mandal fattigvesen og be om hjelp. Johanne Marie bodde da hos sin far i Kleven i Mandal sammen med sine to barn. Hun var syk, og faren hadde ingen mulighet til å forsørge datteren og barnebarna. En rekke uheldige omstendigheter hadde ført til at Johanne Maries tilværelse ble…

Les mer