IKAVAs kontaktkonferanse 26.11

IKAVAs kontaktkonferanse er et fast årlig konferanse som IKAVA arrangerer for eierkommunenes arkivledere. Vi ønsker kontaktkonferansen skal gi oppdatert arkivfaglig kunnskap til arkivlederne og i tillegg  være et møtested for  arkivlederne . Tema i år var i hovedsak kommunesammenslåing og nye bevarings- og kassasjonsregler. Presentasjonene som ble vist finner du her: Kommunereform og arkiver v/Turid Holen IKA Rogalands arbeid med nye…

Les mer

Godt besøk på slektsforskerdagen

Lørdag 31. oktober ble slektsforskerdagen arrangert på Arkivsenter sør. Dagen var godt besøkt med over 60 gjester. På slektsforskerdagen var det satt ut ulike stasjoner på lesesalen og i det tidligere mikrofilmrommet. Her var det bl.a. info til nybegynnere, orientering om ulike slektsprogrammer, gotisk skrift, salg av bøker og visning av eldre historiske fotografier. I tillegg var det interessante foredrag…

Les mer