50 øre per talte hode

I Oddernes kommune ble det holdt folketellinger den 1. november hvert år – så også i 1960. Mange personer var med på jobben med å telle de 14 665 innbyggerne i den 103 km2  store kommunen. I formannskapets arkiv finner vi dokumenter som omhandler lønn til dem som utførte tellingen. Tidligere hadde tellerne fått en godtgjørelse på kr. 0,30 per talte person. Dette…

Les mer

Stor avlevering fra Kristiansand

IKAVA mottar i disse dager store mengder arkiver fra Kristiansand kommune. Det er stort sett uordnede arkiver fra perioden etter kommunesammenslåingen i 1965 som nå er på vei inn til IKAVAs magasiner, blant annet arkiver fra rådmannskontoret, helse- og sosialetaten, skolekontoret, kulturstyret og byarkitekten. Også store deler av arkivet til tidligere Oddernes kommune er nå på vei til IKAVA. Arkivene…

Les mer