Stor avlevering fra Kristiansand

IKAVA mottar i disse dager store mengder arkiver fra Kristiansand kommune. Det er stort sett uordnede arkiver fra perioden etter kommunesammenslåingen i 1965 som nå er på vei inn til IKAVAs magasiner, blant annet arkiver fra rådmannskontoret, helse- og sosialetaten, skolekontoret, kulturstyret og byarkitekten. Også store deler av arkivet til tidligere Oddernes kommune er nå på vei til IKAVA. Arkivene…

Les mer

Utbyggingsavdelingen i Kristiansand

Utbyggingsavdelingen - Reoler ferdig ordnet

Nå er vi ferdige med ordningen av arkiv etter Utbyggingsavdelingen i Kristiansand kommune. Arkivet strekker seg over en tidsperiode på drøye 40 år, fra 1964 til 2008. Ordningsprosjektet ble påbegynt i oktober 2014, og avsluttet en måned senere. Ferdigstilt utgjør de 98 boksene ca. 10 hyllemeter ordnet arkivmateriale. Innholdet består av saksarkiv fra Flekkerøy, Møvik, Bråvann, Voie, Kjos, Augland, Andøya,…

Les mer

Kristiansand Teknisk direktørs arkiver ferdig ordnet

Nå er vi ferdige med ordningen av arkiv etter Teknisk direktør i Kristiansand kommune. Arkivet strekker seg over en tidsperiode på 70 år, fra 1930-tallet til rett over år 2000. Ordningsprosjektet ble påbegynt i april 2014, og avsluttet i oktober samme år. Ferdigstilt utgjør arkiv etter Teknisk direktør ca. 50 hyllemeter ordnet arkivmateriale. Innholdet består av kopibøker, journaler, saksarkiv og…

Les mer

Arkivmateriale fra Søgne

Arkivmateriale fra 1960 og -70 tallet, etter sentraladministrasjonen i Søgne, blir for øyeblikket ordnet av IKAVA. At Søgne på denne tiden var en kommune i vekst med økt behov for boligbygging, kommer tydelig til syne gjennom en rekke reguleringsplaner som finnes i arkivmaterialet. Det ble planlagt boligutbygging i flere områder, blant annet i Stokkelandsskogen, Hølledalen og Nygårdsheia. I reguleringsplanen for…

Les mer