50 øre per talte hode

I Oddernes kommune ble det holdt folketellinger den 1. november hvert år – så også i 1960. Mange personer var med på jobben med å telle de 14 665 innbyggerne i den 103 km2  store kommunen. I formannskapets arkiv finner vi dokumenter som omhandler lønn til dem som utførte tellingen. Tidligere hadde tellerne fått en godtgjørelse på kr. 0,30 per talte person. Dette…

Les mer

Endring av gatenavn i Kristiansand

Rutenettet av gater i Kristiansand sentrum er i dag hovedsaklig slik det var planlagt å skulle bli ut i fra byplanen som ble utarbeidet da byen ble grunnlagt i 1641. Selv om gatemønsteret stort sett er det samme, har gatenavnene endret seg. I formannskapsprotokollen fra 1877 kan vi lese at det var behov for skilting av gatene, og i den forbindelse var…

Les mer