Skannede protokoller

scannetprotokoll[1]Vi har i lengre tid arbeidet med å skanne protokoller til bruk på nett.

Protokollene som er skannet er formannskapsprotokoller, manntall, skoleprotokoller o.l. som har interesse for publikum. En større andel av formannskapsprotokollene (spesielt for Listerregionen) er nå tilgjengelig, og flere kommer snart. I formannskapsprotokollene kan du lese alle politiske vedtak fattet i formannskap og kommunestyre i kommunene fra 1837 og til utpå 1920-tallet. Årsaken til at vi stoppet på denne tiden er at det inne blant saker om utbygging, budsjett og andre uskyldige ting, kan ligge taushetsbelagte opplysninger om enkeltpersoner.

Disse protokollene er en sentral kilde til kommunenes historie og de fleste sakstyper er behandlet i disse møtene.

Andre protokoller er etterspurte protokoller fra publikum som ønsker kopier o.l., og som vi da fortløpende vurderer om er aktuelle å skanne komplett for utlegging på nett.

Du kan nå gå inn på siden her og velge kommune i menyen.

Vi har ennå ikke midler til å indeksere protokollene og lage komplette registere over saker som er behandlet i møtene, og transkribering av tekstene ligger enda lenger fram i tid. Det er mulig å få hjelp til å tyde vanskelig skrift hos IKAVA. Noen av protokollene er derimot indeksert på for eksempel årstall, og det er mulig å søke i disse protokollene fra søkeboksen under menyen.

Til protokollsiden vår

Deler av skannearbeidet av formannskapsprotokollene fra Listerregionen er utført ved fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og arbeidet fikk noe økonomisk støtte fra Vest-Agder fylkeskommune.

Til den gamle protokolløsningen her (gammel løsning som kan være utilgjengelig).