Innsyn

Offentlige arkiver er åpne for innsyn fra publikum med de begrensninger som offentlighetsloven fastsetter.

Våre arkiver er tilgjengelige på vår lesesal på Arkivsenter sør. Arkivsaker kan bestilles til lesesalen på forhånd på e-post ikava@ikava.no eller via Arkivportalen.no.  I mindre omfang kan IKAVA finne og oversende opplysninger fra arkivene.  Digitaliserte arkiver fra IKAVAs depot finner du her Digitaliserte protokoller.

Enkeltpersoner eller parter kan få innsyn i egne saker og opplysninger som gjelder dem selv etter forvaltningsloven.