Innsyn i sensitive arkiver

Sensitiv informasjon og arkiver er sperret for innsyn i 60 år. Dersom arkiver gjelder deg selv/og eller du er part i saken kan du søke om innsyn. Slik går du fram:

  1. Søknad om innsyn skal alltid sendes til riktig kommune/fylkeskommune.
  2. Kommunen/fylkeskommunen sørger for at parten signerer et samtykkeskjema. Det må oppgis nøyaktig hvilke arkiv(er)/mappe(er) som eller informasjon som det søkes innsyn i.
  3. Kommunen sender søknaden til IKAVA via Altinn eller papirpost. IKAVA kopierer informasjonen og sender kopiene til kommunen på sikker måte.
  4. Kommunen kan deretter gi innsyn til personen selv eller instanser som har innhentet samtykke.