Ledige stillinger

Vi har to ledige faste rådgiverstillinger. Søknad sendes til stilling@arkivsentersor.no

To faste rådgiverstillinger – fullstendig beskrivelse av stillingene