Ansatte

Turid Holen
Arkivsjef
Tlf. 38 14 55 93
Mob. 92 82 1945
E-post: holen@ikava.no
Hovedansvar: Vennesla, Songdalen, Søgne, Marnardal, Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune

Bård Raustøl
Rådgiver
Tlf. 38 14 55 90
Mob. 92 21 72 20
E-post: raustol@ikava.no
Hovedansvar: Planlegging, oppretting og drift av arkivdepot

Anne Marie Try Laundal
Rådgiver
Tlf. 38 14 55 97
Mob. 48 00 88 47
E-post: laundal@ikava.no
Hovedansvar: Mandal, Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal, Hægebostad, Audnedal, Lindesnes, Åseral

Tormod Engebu
IT-Rådgiver
Tlf 38 14 55 98
Mob. 40 82 93 79
E-post: engebu@ikava.no
Hovedansvar: Planlegging, drift og videreutvikling av elektronisk arkivdepot

Betty Stensgård
Sekretær
Tlf. 38 14 55 91
E-post: stensgard@ikava.no
Hovedansvar: Internarkiv, kursadministrasjon, innbinding, regnskap, innsyn m.m. Også enklere ordningsarbeid

Alen Maglic
Konsulent, ordning og skanning
E-post: maglic@ikava.no

Heidi Korvald
Konsulent, ordning
E-post: korvald@ikava.no

Anne Smith Lorentz
Prosjektleder, ordning
E-post: lorentz@ikava.no

Anette Rudi (i permisjon)
Prosjektleder / Konsulent, ordning
E-post: rudi@ikava.no

Kim Arild Mulder
Fagarbeider, digitalisering av byggesaksarkiver
E-post: mulder@ikava.no

Veronica Kravlen
Konsulent, ordning
E-post: kravlen@ikava.no

Lene Lindebø
Konsulent, digitalisering av byggesaksarkiver
E-post: lindebo@ikava.no

André Eiken
Konsulent, ordning
E-post:eiken@ikava.no