Ansatte

Turid Holen
Arkivsjef
Tlf. 92 82 1945
E-post: holen@ikava.no

Bård Raustøl
Rådgiver
Tlf. 92 21 72 20
E-post: raustol@ikava.no
Hovedansvar: Planlegging, oppretting og drift av arkivdepot

Anette Rudi (i permisjon)
Rådgiver
Tlf 97 12 55 63
E-post: rudi@ikava.no
Hovedansvar: 

Tormod Engebu
IT-Rådgiver
Tlf 40 82 93 79
E-post: engebu@ikava.no
Hovedansvar: Planlegging, drift og videreutvikling av elektronisk arkivdepot

Betty Stensgård
Sekretær
Tlf. 47 79 05 43
E-post: stensgard@ikava.no
Hovedansvar: Internarkiv, kursadministrasjon, regnskap, innsyn m.m. 

Alen Maglic
Konsulent, ordning
E-post: maglic@ikava.no

Heidi Korvald Schiøtz
Konsulent, ordning og digitalisering
E-post: korvald@ikava.no

Anne Smith Lorentz
Vikariat rådgiver 60%, Prosjektleder, ordning 40%
E-post: lorentz@ikava.no

Kim Arild Mulder
Prosjektleder, digitalisering av byggesaksarkiver
E-post: mulder@ikava.no

André Eiken
Konsulent, ordning
E-post:eiken@ikava.no

Christine Gjermundnes
Fagarbeider, digitalisering av byggesaksarkiver
E-post: gjermundnes@ikava.no