IKAVAs lokaler

IKAVA er samlokalisert med Statsarkivet i Kristiansand på Arkivsenter sør. Arkivsenter sør er et samarbeid mellom IKAVA og Statsarkivet i Kristiansand og er en møteplass som er åpen for alle. Faste åpningstider er mandag til torsdag fra kl. 09.00- til 15.00.Det arrangeres jevnlige arrangementer med fokus på lokalhistorie, slektsforskning og kulturhistorie, se nettsiden Arkivsenter sør.

I tillegg til lokalene på Arkivsenter sør har IKAVA også et stort arkivdepot i Sørlandsparken.

Lesesal
Lesesalen på Arkivsenter sør er  åpen mandag til torsdag kl. 09.00 – 15.00, langåpent tirsdag fra 09.00-18.00 i månedene januar-april, september tom november.

Kurs- og møtelokaler
På Arkivsenter sør arrangerer IKAVA kurs for eierkommunene og andre, se kursoversikt.

Mottak av arkiver
Eierkommunene kan levere ferdig ordnede arkiver til vårt depot etter avtale. Våre depotlokaler er på Arkivsenter sør og i Skibåsen.