IKAVAs styre

Styret for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 2015-2019

Leder:             Hans S. Stusvik, rådmann Marnardal kommune

Nestleder:       Grete Gavelstad, enhetsleder Dokumentsenteret Kristiansand kommune

Medlem:         Ivan Sagebakken, rådmann Hægebostad kommune

Medlem:         Aslak Wegge, kommunalsjef seksjon for samfunnsutvikling, Vennesla kommune

Medlem:         Olaug Sindland, arkivleder Kvinesdal kommune

Varamedlemmer:

Dag Morten Frantzen, avdelingsleder Søgne kommune

Einar Handeland, skolefaglig ansvarlig Lyngdal kommune

Jorunn Tryland, arkivleder Mandal kommune