IKAVAs styre

Styret for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Leder:             Ivan Sagebakken, rådmann Hægebostad kommune

Nestleder:      Grete Gavelstad, enhetsleder Dokumentsenteret Kristiansand kommune

Medlem:         Kyrre Jordbakke, rådmann Nye Lindesnes kommune

Medlem:         Aslak Wegge, stiftsdirektør Agder og Telemark bispedømme

Medlem:         Beate Fjellestad, arkivleder Vennesla kommune

Varamedlemmer:

Dag Morten Frantzen, avdelingsleder Søgne kommune

Jorunn Tryland, arkivleder Mandal kommune

Christer Birkeland, arkivleder Lyngdal kommune