Samarbeidspartnere

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder har flere samarbeidspartnere.

Arkivsenter sør

Arkivsenter sør er navnet på arkivbygget som ligger i Märthas vei 1 på Prestheia i Kristiansand. Bygget, som ble innviet i 1997, rommer Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS. Arkivsenter sør er også  felles formidlingsarena for de to arkivinstitusjonene i bygget og møteplass for kultur- og historieinteresserte. Bygget rommer arkivdepot, kontorfunksjon lesesal og møtelokaler.

Nettadresse : http://www.arkivsentersor.no

Arkivplan.no

Arkivplan.no er en felles nettbasert platform for arkivbeskrivelse som benyttes av flertallet av kommunene i Norge. IKAVA er aktive i utarbeidelsen av arkivplan for kommunene i Vest-Agder, og dermed også svært delaktig i utformingen av innholdet på arkivplan-sidene for de enkelte kommunene.

Nettadresse : http://www.arkivplan.no

Arkheion

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge. Det er 20 medeiere som representerer landets 19  fylker. Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor i landet.

Alle Arkheions medeiere distribuerer bladet til sine eiere som pr 01.01.2010 er 349 kommuner, 11 fylkeskommuner og 10 andre eiere (statlige foretak, interkommunale selskaper o.a.). I tillegg distribueres bladet til andre arkivinstitusjoner, abonnenter og en rekke andre mottakere.

Nettadresse : http://www.arkheion.no

Krigsarkiver.no

Krigsarkiver.no skal være en ressurs for skolen i arbeidet med andre verdenskrigs historie i Norge og opplæringen i kildebruk og kildekritikk. Nettstedet inneholder lærerveiledninger, differensierte undervisningsopplegg og kildestoff for bruk i historiefaget i videregående skole.

Det overordnede målet med krigsarkiver.no er å gjøre til nå lite kjent og lite brukt kildemateriale om andre verdenskrig i Agder gratis tilgjengelig for skolene på nett.

Nettadresse : http://www.krigsarkiver.no

KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA)

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) er eid av medlemmene som er kommunearkivinstitusjoner fra hele landet. KDRS skal tilby tjenester og kompetanse til sine medlemmer og aktivt bidra til å utvikle og effektivisere langtidslagring av digitale arkiv innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor.

KDRS ble stiftet i mai 2010 og har hovedsete i Trondheim. Vi har 11 medlemmer og dekker totalt 63% av landets kommuner og fylkeskommuner.

Nettside: http://www.kdrs.no