Representantskapet

Representantskapsmøtet 2018
Innkalling til representantskap 2018
Signert protokoll IKAVAs representantskap 16.3.2018(4730)
Signert årsmelding(3961)
Signert årsregnskap(3954)

Representantskapsmøtet 2017
Representantskapsmøtet 2017 – Innkalling med sakspapirer
Representantskapsmøtet 2017 – Signert protokoll

Representantskapsmøtet 2016
Representantskapsmøtet 2016 – Innkalling med fullstendige sakspapirer
Representantskapsmøtet 2016 – Signert protokoll