Representantskapet

Valgt leder i representantskapet er August Salvesen, Farsund kommune.

Representantskapsmøtet 10. juni 2020
Innkalling med sakspapirer 
Signert protokoll 
Signert regnskap for 2019
Signert årsmelding

Representantskapsmøtet 21. mars 2019
Innkalling med sakspapirer
Signert protokoll
Signert regnskap for 2018
Signert årsmelding for IKAVA 2018

Representantskapsmøtet 2018
Innkalling til representantskap
Signert protokoll
Signert årsmelding(3961)
Signert årsregnskap(3954)

Representantskapsmøtet 2017
Representantskapsmøtet 2017 – Innkalling med sakspapirer
Representantskapsmøtet 2017 – Signert protokoll

Representantskapsmøtet 2016
Representantskapsmøtet 2016 – Innkalling med fullstendige sakspapirer
Representantskapsmøtet 2016 – Signert protokoll