Styret – Møteprotokoller


Møteprotokoller fra styremøter i 2020:
Protokoll 15.12.2020
Protokoll 27.10.2020
Protokoll 4.9.2020
Protokoll 10.6.2020
Protokoll 23.4.2020
Protokoll 11.2.2020

Møteprotokoller fra styremøter i 2019:
Protokoll 11.12.2019
Protokoll 20.11.2019
Protokoll 25.9.2019
Protokoll 06.06.2019
Protokoll 21.3.2019
Protokoll 27.2.2019

Møteprotokoller fra styremøter i 2018:
Protokoll 19.12
Protokoll 16.11
Protokoll 28.9
Protokoll 24.5
Protokoll 27.4
Protokoll 16.3
Protokoll 14.2