Farsund kommune

Farsund kommunes nettsider

Farsund kommune på Wikipedia

Følgende protokoller er digitalisert for dagens kommune, eller tidligere historiske kommuner underlagt dagens kommune:

 • Farsund by - Bygnings- og Reguleringskommisjonen - Forhandlingsprotokoll - (1954-1964)
 • Farsund by - Bygnings- og Reguleringskommisjonen - Møtebok - Byutvidelseskomiteen - (1946-1946)
 • Farsund by - Formannskapet - Møtebok - (1837-1861)
 • Farsund by - Formannskapet - Møtebok - (1861-1878)
 • Farsund by - Formannskapet - Møtebok - (1878-1893)
 • Farsund by - Formannskapet - Møtebok - (1893-1904)
 • Farsund by - Formannskapet - Møtebok - (1904-1908)
 • Farsund by - Formannskapet - Møtebok - (1908-1913)
 • Farsund by - Formannskapet - Møtebok - (1914-1918)
 • Farsund by - Formannskapet - Møtebok - (1918-1920)
 • Farsund by - Havnevesenet - Møtebok Havnestyret - (1903-1955)
 • Farsund by - Havnevesenet - Protocol for Farsunds Havne-Commission - (1791-1877)
 • Herad kommune - Fattigstyret - Møtebok - (1873-1904)
 • Herad kommune - Formannskapet - Brevjournal - (1887-1893)
 • Herad kommune - Formannskapet - Kopibok - (1837-1893)
 • Herad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1837-1861)
 • Herad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1861-1893)
 • Herad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1893-1903)
 • Herad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1903-1913)
 • Herad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1913-1923)
 • Herad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1923-1934)
 • Herad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1934-1950)
 • Herad kommune - Herredskommisjonen - Forhandlingsprotokoll - (1866-1868)
 • Lista kommune - Fattigvesenet Vanse sogn - Forhandlingsprotokoll - (1846-1869)
 • Lista kommune - Formannskapet - Møtebok - (1873-1886)
 • Lista kommune - Formannskapet - Møtebok - (1886-1896)
 • Lista kommune - Formannskapet - Møtebok - (1896-1903)
 • Lista kommune - Formannskapet - Møtebok - (1903-1911)
 • Lista kommune - Formannskapet - Møtebok - (1911-1916)
 • Lista kommune - Formannskapet - Møtebok - (1916-1921)
 • Lista kommune - Manntallsnemnda - Manntall - Stortingsvalg - (1933-1933)
 • Lista kommune - Skolekommisjonen/Skolestyret - Eksamensprotokoll - (1845-1852)
 • Lista kommune - Skolestyret - Kjørrefjord skole - Dagbok - (1908-1924)
 • Lista kommune - Skolestyret - Kjørrefjord skole - Dagbok - (1957-1961)
 • Lista kommune - Skolestyret - Møtebok for Vanse lærerforening - (1865-1915)
 • Lista kommune - Skolestyret - Møtebok for Vanse lærerlag - (1916-1934)
 • Lista kommune - Stemmestyret - Møtebok Aamdal skolekrets, kommunevalg - (1925-1987)
 • Lista kommune - Stemmestyret - Protokoll for Lunde skolekrets, kommunevalg - (1925-1995)
 • Vanse kommune - Stemmestyret - Møtebok Borhaug skolekrets, kommunevalg - (1910-1995)
 • Vanse kommune - Stemmestyret - Møtebok Hoskuldsnes skolekrets, kommunevalg - (1910-1983)
 • Spind kommune - Fiskerimanntallsnemnda - Manntall - (1917-1927)
 • Spind kommune - Kommunekassen - Fortegnelse over skatteytere - (1894-1918)
 • Spind kommune - Likningsnemnda - Forhandlingsprotokoll - (1913-1922)
 • Spind kommune - Likningsnemnda - Forhandlingsprotokoll - (1923-1931)
 • Spind kommune - Likningsnemnda - Likningsprotokoll - (1864-1886)
 • Spind kommune - Likningsnemnda - Skatteprotokoll - (1892-1903)
 • Spind kommune - Likningsnemnda - Skatteprotokoll - (1916-1922)
 • Spind kommune - Provianteringsrådet - Forhandlingsprotokoll - (1916-1920)
 • Spind kommune - Spind kirke - Kirkeregnskap - (1898-1915)
 • Spind kommune - Spind kirke - Kirkeregnskap - (1902-1916)