Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommunes nettsider

Flekkefjord kommune på Wikipedia

Følgende protokoller er digitalisert for dagens kommune, eller tidligere historiske kommuner underlagt dagens kommune:

 • Flekkefjord by - Flekkefjord Høgre Almenskole - Eksamensprotokoll - (1861-1910)
 • Flekkefjord by - Formannskapet - Møtebok - (1837-1847)
 • Flekkefjord by - Formannskapet - Møtebok - (1847-1855)
 • Flekkefjord by - Formannskapet - Møtebok - (1855-1876)
 • Flekkefjord by - Formannskapet - Møtebok - (1876-1893)
 • Flekkefjord by - Formannskapet - Møtebok - (1893-1905)
 • Flekkefjord by - Formannskapet - Møtebok - (1905-1916)
 • Flekkefjord by - Formannskapet - Møtebok - (1916-1921)
 • Flekkefjord by - Valgstyret - Manntallsprotokoll - (1829-1841)
 • Flekkefjord by - Valgstyret - Manntallsprotokoll - (1844-1897)
 • Flekkefjord by - Valgstyret - Manntallsprotokoll - (1907-1907)
 • Nes og Hidra kommune - Formannskapet - Møtebok - (1838-1851)
 • Nes og Hidra kommune - Formannskapet - Møtebok - (1852-1861)
 • Nes og Hidra kommune - Formannskapet - Møtebok - (1861-1870)
 • Bakke og Gyland kommune - Formannskapet - Møtebok - (1837-1861)
 • Bakke og Gyland kommune - Formannskapet - Møtebok - (1861-1869)
 • Bakke og Gyland kommune - Formannskapet - Møtebok - (1869-1880)
 • Bakke og Gyland kommune - Formannskapet - Møtebok - (1880-1893)
 • Bakke kommune - Formannskapet - Heradstingets møtebøker - Møtebok - (1941-1945)
 • Bakke kommune - Formannskapet - Møtebok - (1893-1910)
 • Bakke kommune - Formannskapet - Møtebok - (1910-1922)
 • Bakke kommune - Formannskapet - Møtebok - (1937-1949)
 • Bakke kommune - Formannskapet - Ordførerens vedtaksbøker - Vedtaksbok - (1941-1944)
 • Gyland kommune - Formannskapet - Møtebok - (1894-1909)
 • Gyland kommune - Formannskapet - Møtebok - (1910-1925)
 • Gyland kommune - Skoledagbok - For skolene Fossdal, Netland, Egeland og Eitland - (1880-1904)
 • Hidra kommune - Fiskerinemnda - Takstbok - (1946-1962)
 • Hidra kommune - Formannskapet - Møtebok - (1888-1906)
 • Hidra kommune - Formannskapet - Møtebok - (1906-1921)
 • Nes kommune - Bygningsrådet - Møtebok - (1931-1959)
 • Nes kommune - Formannskapet - Møtebok - (1888-1913)
 • Nes kommune - Formannskapet - Møtebok - (1913-1920)
 • Nes kommune - Formannskapet - Møtebok - (1925-1933)
 • Nes kommune - Formannskapet - Møtebok - (1933-1938)
 • Nes kommune - Loga skole - Skoleprotokoll Loga og Stordrange - (1895-1915)
 • Nes kommune - Skolestyret - Skoleprotokoll Loga - (1926-1949)